Tiêm chủng

Hệ thống tiêm chủng VACCO

Hệ thống tiêm chủng VACCO

Tiêm chúng đóng vai trò vô cùng quan trọng với con người, mỗi năm nhờ có tiêm chủng mà thế giới cứu sống được 3 triệu người trước những dịch bệnh nguy …