Bác Sĩ Trần Đức Vương

Bác sĩ phòng khám nhi online Momcares

Bác Sĩ Trần Đức Vương

Tốt nghiệp Học viện Quân Y
2016 - 2021: Bệnh viện đa khoa Bình Lục
2021-2022: Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm 6 năm chuyên khoa nhi, khám và điều trị

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Tốt nghiệp Học viện Quân Y

2016 – 2021: Khoa nhi Bệnh viện đa khoa Bình Lục

2021-2022: Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc

Kinh nghiệm 6 năm chuyên khoa nhi, khám và điều trị

Tốt nghiệp Học viện Quân Y 2016 - 2021: Khoa nhi Bệnh viện đa khoa Bình Lục 2021-2022: Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc Kinh nghiệm 6 năm chuyên khoa nhi, khám và điều trị