Bác Sĩ Trần Đức Vương

Bác Sĩ Trần Đức Vương

Tốt nghiệp Học viện Quân Y 2016 - 2021: Khoa nhi Bệnh viện đa khoa Bình Lục 2021-2022: Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc Kinh nghiệm 6 năm chuyên …